Om oss

Norges Handikapfellesskap ble stiftet i 1998. Vi har gjennom disse årene jobbet for å tilrettelegge for vannaktiviteter for mennesker med redusert funksjonsevne. Vi har valgt å rette oss mot dykking, men det er flere mennesker med handikap som opplever vanskeligheter med å dykke og å drive med vannaktiviteter i Norge, blant annet på grunn av den lave temperaturen i vannet. Redusert mobilitet i etterkant kan være en av bivirkningene. Derfor reiser vi sørover på søken etter varmere farvann. Vi har erfart at dette har en motsatt effekt, og at aktiviteter i varmt farvann kombinert med trykket man opplever ved et dykk, kan øke mobiliteten og redusere spasmer. Foreningen består av et styre, et fagutvalg og en stab. Vi har i tillegg til dette også utnevnt en høyst kompetent person til å være ansvarlig for den generelle sikkerheten rundt det vi driver med.

 
 
 
     
    Styret      
           
   

Styreleder:

Navn: Harald Thorsen

Harald

Nest leder:

Navn: Sindre Busk Witzøe

Sindre
           
   

Styremedlem:

Navn: Svenn Aamodt

Stein

Styremedlem:

Navn: Jesper Eeg Troldmyr

Jesper
           
   

Styremedlem/sekretær:

Navn: Torun Eeg

Torun

Varamedlem:

Navn: Tore Frilseth

Tore