HSA-Norge
 
 
   
     
   

Det har i de senere årene vært lite kontakt mellom Handicapped Scuba Associations (HSA) hovedkontor i USA og Norge. I denne forbindelse tok Norges Handikapfellesskaps og Vestfold Froskemannskoles nestleder og instruktør, Harald Thorsen, kontakt med HSA USA for å få kartlagt hvordan forholdet var, hvor han fikk avdekket denne mangelen på kommunikasjon. HSA USA var veldig lystne på å holde en god dialog med Norge, og de aktive dykkerne her til lands.

Dette resulterte i at Norges Handikapfellesskap og Vestfold Froskemannskole nå har ansvaret for all HSA-sertifiseringen i norsk sammenheng fra og med 1. februar 2009.

Denne direkte kontakten medfører at Norges Handikapfellesskap nå kan stå for sertifiseringen av alle sine dykkere innenfor HSA uten å være avhengig av et annet dykkesenter for å få det gjennomført. Vi kan sertifisere alt fra Open Water elever til assisterende instruktører innenfor HSA.

Dette er et stort steg i den retningen vi ønsker i forhold til å bli større og mer kjent i Norge, få et større ansvarsområde og en forhåpentligvis en større medlemskare.

Samtidig medfører dette et økt ansvar i forhold til forsikring og Vestfold Froskemannskole ser ut til å måtte ta ut en egen forsikring for å dekke all utdanning av dykkere med nedsatt funksjonsevne.

HSA garanterer at etter sertifisering er mottatt vil den sertifiserte dykkeren motta et elektronisk sertifikat i løpet av 60 minutter. Fysisk bevis (plastkort med bilde) har de lovet i løpet av 14 dager. Alle som blir sertifiserte vil også motta et brukernavn og passord slik at de kan administrere sin egen konto på HSA sine hjemmesider (www.hsascuba.com). Her vil man kunne forandre bostedsadresse og annen kontaktinformasjon om nødvendig.

HSA-Norge vil bli knyttet direkte opp mot Norges Handikapfellesskap, Vestfold Froskemannskole og Harald Thorsen personlig. Det medfører at det kun er Harald Thorsen som vil ha tilgang til å administrere denne delen av vårt arbeid.

Flere gode nyheter i et allerede positivt år!

Sindre Busk Witzøe
Styreleder
Norges Handikapfellesskap
sindre.witzoe@handikap.no

Styreleder