Forskningsprosjektet i full gang.
 
 
   
     
   

Etter en telefonkonferanse med veileder og innledende samtaler med intervjuobjekter er nå forskningsprosjektet som går av stabelen på sensommeren og høsten på begynnelsen av fortsettelsen. Prosjektbeskrivelsen er godkjent av den veiledende samarbeidspartneren, Anglo European College of Chiropractic (AECC), og Handicapped Scuba Association (HSA) har meldt sin interesse for prosjektet.

Norges Handikapfellesskap (NH) har store forhåpninger for rapporten som forfattes av styreleder, Sindre Busk Witzøe, og et stort ønske om at dette skal sette oss på kartet i henhold til rehabiliteringstilbud for personer med nedsatt funksjonsevne. Prosjektet i seg selv skal ta for seg hvilken effekt dykking i tropiske strøk har på livskvaliteten til personer med nedsatt funksjonsevne.

Livskvalitet er den subjektive oppfattelsen en person har av sitt eget liv. Disse verdiene definieres ut ifra kulturelle, etiske, religiøse og andre personlige verdier som påvirker den personlige oppfattelsen av mening og konsekvenser. Tidligere forskning viser til fire konkrete aspekter i den forbindelse:

  1. Tilfredsstillelse med livet
  2. Oppfattelse av selv
  3. Helse og funksjonalitet
  4. Sosioøkonomiske faktorer

Ettersom NH står ansvarlige for HSA Norge, har nestleder og HSA-instruktør, Harald Thorsen, jevnlig kontakt med HSA sentralt. I den forbindelse ble forskningsprosjektet nevnt for HSAs avdeling i USA som viste en stor interesse for det kommende prosjektet. De er allerede blitt oversendt en kopi av prosjektbeskrivelsen og ønsker også en kopi av den endelige rapporten. Deres bruk av rapporten vil vise seg ved en senere anledning, og det er stor mulighet for at det kan bli publisert i USA.

AECC College of Chiropractic er av verdens ledende utdanningsinstanser innen kiropraktikk. Skolen ligger i Bournemouth, England og ble startet i 1966 som den første kiropraktiske utdannelsen i Europa. Siden det har skolen utviklet seg til å bli en av de ledende institusjoner når det gjelder forskning og videreutdannelse av kiropraktorer fra alle verdens hjørner. Skolen har også Europas største kiropraktorklinikk med over 4000 nye pasienter hvert år.

Den omfattende oppgaven skal påbegynnes med innledende intervjurunder med deltakerene i løpet av sommermånedene og frem mot midten av september 2009. Deretter vil det gjennomføres oppfølgingsintervjuer mot slutten av høstens tur som tar for seg hvilke endringer som oppleves av de forskjellige deltakerene. Dette vil siden bli kategorisert og analysert, og vil danne grunnlaget for den rapporten som skal skrives og være ferdig til innlevering for godkjennelse i siste halvdel av februar 2010.

Dette er et veldig spennende prosjekt som vi er stolte av å ha muligheten til å gjennomføre. Gjennom dette vil man også ha muligheten til å påvirke oppfatninger som måtte finnes blant publikum, også politisk, ved å understreke viktigheten av å legge til rette for et fullverdig, utfordrende og opplevelsesrikt liv, uavhengig av funksjonsevne.

Sindre Busk Witzøe
Styreleder

Styreleder