Dykking
 
 
   
     
   

Der fjellsiden møter det store blå starter en annen verden. Det som fra oven virker blått og monotont får en annen dimensjon av formasjoner, farger og liv. Man ligger vektløs og er ett med en annen verden. Den blå evigheten ligger som en bakgrunn i det fjerne. Det er bare deg og elementene. Et yrende liv av fisk og skalldyr i alle regnbuens farger møter deg med en kombinasjon av nysgjerrighet, ro og nærhet som ikke kan oppleves blant ville dyr på land. Du bare flyter. Fri fra hverdagens mas – til rytmen fra dine egne bobler. Da eier du verden. 

Apparatdykking er når du ved hjelp av et trykkluftsapparat blir i stand til å holde deg under vann i en lengre tid. Man puster gjennom en ventil som er koblet opp mot tanken. 

Grunnleggende dykkeopplæring
På et grunnkurs får du opplæring i apparatdykkingens teori og praksis. Teoridelen er på ca 20 timer og omfatter bl.a. fysikk, medisin, utstyrslære og planlegging av dykkingen. Under den praktiske delen lærer du å dykke med trykkluftapparat hvor trening starter i bassenget. Den praktiske delen avsluttes med minimum 6 dykk med fullt dykkerutstyr i åpen sjø. Kurset avsluttes med en teoriprøve og en del praktiske prøver. Hele kurset ledes av dyktige instruktører som hele tiden gir deg nye utfordringer under trygge forhold. 

Utdanningen du får er tilpasset fysisk handikappede og oppfyller de spesielle kravene som stilles til grunnkurs av norske og internasjonale myndigheter. Når du har bestått kurset vil du få det internasjonale HSA beviset som godkjenner deg for dykking ned til tjue meter. 

Videregående dykkeopplæring
På grunnkurset lærer du de grunnleggende ferdighetene som gjør sportsdykking til en spennende og trygg hobby. Med erfaring og kunnskap øker utbyttet av dykkingen. Du kan konsentrere deg mer om opplevelsen og mindre om de tekniske detaljene. Norges Handikapfellesskap anbefaler derfor at du tar et videregående kurs. Her vil du lære enda mer om dykking og du vil få ytterligere ferdigheter som vil gi deg en enda bedre opplevelse under vann.