Norges Handikapfellesskap
Årsrapport 2009
 
 
   
     
   

Årsmøte 2008
Årsmøte for 2008 ble gjennomført 26. mars 2008.

Styremøter
Norges Handikapfellesskap har i 2008 gjennomført fem (5) styremøter fordelt utover hele året.

DVD
NH produserte også en DVD-film fra turen til Thailand november 2007 til alle deltakere hvor all dykkingen kunne gjenoppleves.

Profilfilm
Profilfilm på helligdager ble produsert og levert TV2, og har blitt vist på fjernsynet i forbindelse med samtlige reklamefrie dager i 2008 for å promotere foreningen. Profilfilmen er på 30 sekunder, og ble produsert helt uten kostnader for foreningen.

Helse og sosialdirektoratet
Norges Handikapfellesskap fikk innvilget støtte på kroner 15 000,-, men disse pengene ble ikke benyttet i det henseende som ble forespeilet i søknaden. Derfor vil dette beløpet bli overført til 2009, og må regnes som støtte fra nåværende Helsedirektoratet for 2009.

Innsamlingsutvalget
Dette utvalget ble nedfelt i 2007, men ettersom utvalget ikke kunne vise til noen resultater og ikke hadde noen fremdrift ble det oppløst i løpet av 2008.

Gjeld
Det ble i 2007 tatt opp et lån til Sindre Busk Witzøe på kroner 154 000,-. Dette ble innfridd i første kvartal i 2008.

Nettsidene (www.handikap.no)
Nettsidene fungerer som de skal og blir jevnlig oppdatert gjennom samarbeid mellom Sindre Busk Witzøe og Tore Frilseth.

Tur
Det ble ikke gjennomført noen tur i 2008 da økonomien ikke strakk til å kunne gjennomføre en fullverdig tur.

Mediaomtale
Sommeren 2008 ble styreleder Sindre Busk Witzøe oppringt av TV2-nyhetene etter å ha blitt beskyldt for svindel. I den forbindelse ble Sindre Busk Witzøe intervjuet på TV2, og dette ble sendt som hovedsak ca en uke senere. Dette var en uheldig sammenheng å bli trukket inn i, men ettersom NH ble beskyldt for svindel så vi ingen andre muligheter enn å stille på det intervjuet som ble gjort. NH har valgt å ikke la dette påvirke videre drift og fremgangsmåte i forhold til å samle inn penger.

Innsamlinger 2008
Det ble gjennomført flere innsamlinger i 2008, og responsen har vært redusert i løpet av året, ettersom NH, i dialog med lisensiert oppdragstaker, har valgt å sende ut innsamlingsgiroer til nye mottakere for å fylle på porteføljen.