Innkalling til årsmøte i Norges Handikapfellesskap
Onsdag 22. april 2009, kl. 1800
 
 
   
     
   

Sted:
By the Way i Lier ved E18 nord-/østgående

Betingelser for stemmerett:
Jfr. vedtektene §5.2. Alle medlemmer over 16 år som har betalt årskontingent har stemmerett.

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av møtefunksjonærer:
  1. Møteleder
  2. Sekretær
  3. To (2) protokollunderskrivere
  4. Tellekorps på to (2) medlemmer
  5. Andre funksjonærer
 3. Årsrapporter for siste kalenderår
 4. Godkjenning av regnskap for siste kalenderår
 5. Godkjenning av årets budsjett
 6. Kontingent
 7. Innkomne forslag
  1. Endring av vedtektene §5.2 i forhold til stemmerett.

Endringsforslag: Samtlige oppmøtte personer over 16 år har stemmerett, forutsatt betalt medlemskontingent minimum ett av de siste fem år, inklusive inneværende.

 1. Valg av nestleder, 2 – to stk styremedlem og varamedlem.

Styret velges for 2 – to år. For å sikre kontinuitet, velges leder og nestleder annenhvert år. Det samme gjelder for styremedlemmene. Varamedlem velges for 1 år av gangen.

 1. Heve møtet

Med vennlig hilsen

Sindre Busk Witzøe
Styreleder
Norges Handikapfellesskap