Søkerorganisasjon innvilget
 
 
   
     
   

11. mai 2009 kom den bekreftelsen på at Norges Handikapfellesskap var blitt godkjent som søkerorganisasjon i Helse og Rehabilitering!

Helse og Rehabilitering er en stiftelse bestående av 26 helse- og rehabiliteringsorganisasjoner, som står bak TV-spillet Extra, hvor Norsk Tipping fungerer som operatør. Overskuddet fra spillet går til frivillige organisasjoners prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning.

Norges Handikapfellesskap er én av 18 organisasjoner som ble godkjent som søkerorganisasjoner i 2009, noe som medfører at vi kan jobbe mot å bli en bedre og mer omfattende organisasjon i fremtiden. På denne måten vil vi også kunne søke om midler til våre prosjekter uavhengig av andre søkerorganisasjoner.

I 2008 ble det delt ut totalt 230 millioner kroner i støtte til 611 forskjellige prosjekter fra 111 forskjellige organisasjoner. Det ble innvilget støtte til 28,5 % av alle søknadene som kom inn med en snittstøtte på kr 319.612,-

Norges Handikapfellesskap jobber nå mot at forskningsrapporten som skal utarbeides i forbindelse med høstens tur skal bli innvilget støtte fra Helse og Rehabilitering. Det er en omfattende prosess som allerede er i full gang.

 

Sindre Busk Witzøe
Styreleder
Norges Handikapfellesskap