"Helse og Rehabilitering"
 
 
   
     
   

Norges Handikapfellesskap har besluttet å sende en søknad til Helse og Rehabilitering (også kjent som «Extra-fondet») for å bli godkjent som søkerorganisasjon. Dette vil stille foreningen uavhengig av øvrige instanser for å kunne søke om midler i forbindelse med forskningsprosjektet som skal gå av stablen i høst.

«Dette er en prosess som vil gjøre oss uavhengige av andre institusjoner og gjør at vi kan søke om midler og utvikle oss på egenhånd. Forskningsprosjektet som gjennomføres på turen til høsten er også i seg selv et steg i den retningen, samtidig som det vil kunne dokumentere noe av den effekten disse arrangementene gir», uttaler en tydelig
entusiastisk styreleder og prosjektansvarlig, Sindre Busk Witzøe.

«Videre vil en innvilgelse som søkerorganisasjon medføre at vi kan søke om midler ved en senere anledning. Jeg har også planer om å ta en doktorgrad en gang i fremtiden, og da vil denne muligheten om å søke om midler komme godt med for å kunne gjøre en doktorgrad basert på foreningens aktiviteter».

Norges Handikapfellesskap har i den forbindelse engasjert revisor for å gå over regnskapene i foreningen i fremtiden, ettersom det er en forutsetning for å kunne bli søkerorganisasjon. Svaret på denne søknaden vil komme i løpet av to uker fra tidspunktet søknaden ble sendt inn.

Dersom Norges Handikapfellesskap blir godkjent som søkerorganisasjon, vil også Norges Handikapfellesskap kunne sende inn søknader på vegne av andre organisasjoner, foreninger og så videre, og på den måten kunne bygge broer med andre instanser for å øke troverdighet og good-will i markedet samtidig som man får et større og mer
omfattende omdømme.

Med andre ord er det ikke annet enn positivt om Norges Handikapfellesskap får innvilget denne søknaden. Nåløyet vet man ennå ikke omfanget av, men man krysser alle fingre for at det er stort nok for vår virksomhet også.


Tore Frilseth
Styremedlem og nettverksansvarlig